Galleri K  i Kåseberga 2018

ÖPPET TIDER HÖST/VINTER

Vi har STÄNGT just nu, och
vi tackar för den enormt fina responsen,
som vi fått i sommar!

Höstutställning
15 november - 23 december
lörd-sönd 11-15
 

För alla konstintresserade, ex privata grupper,
företag, kommun-och  landsting, konstföreningar
mejla karin@karinanker.se
eller ring 0411-52 71 00
 så ordnar vi en tid som passar.
Varmt välkommen!

GALLERI K i KÅSEBERGA  -  Karin Anker och olika gästutställare.
GALLERI K i KÅSEBERGA - Karin Anker och olika gästutställare.