Anker Art  

Det är en oförgömlig upplevelse att teckna vid den mäktiga skeppssättningen Ales Stenar. Vi ser även milsvitt över fält och hav. Klicka gärna på bilden !

Linjens magi - teckna vid Ales stenar

Workshop i teckning 
 - utveckla din teckning i en trygg & positiv miljö

Tidpunkt 2021:
AVVAKTTAR TILLS CORONALÄGET ÄR MER STABILT
Plats:
Kåseberga.


Målsättning
Att öka medvetandet om naturen och tingen omkring oss,
med hjälp av tecknandets olika tekniker
och ögat / handens samarbete.
Du får prova på och testa olika teckningstekniker.
Att teckna är roligt och mycket utvecklande för våra sinnen.
Du kommer att känna av hur bra du mår av att "vara i nuet",
med ökad närvaro och koncentration. En spännande resa!

Vem kan delta? 
Du som är nybörjare och Du som har tecknat förut,
men som behöver komma igång igen.
Vi jobbar på individuell nivå, med individuell handledning.
Den här kursen handlar mycket om att öka sin varseblivning,
att lära sig "se".
Varje deltagare utvecklas i sin egen takt och på sitt eget sätt.
Handledning finns hela tiden till hands.
Givetvis utbyts det erfarenheter i gruppen.

Upplägg av vår workshop
info kommer under jan-feb 2021


Kursledare: Karin Anker.
konstnär - medlem i KRO

----
*Vid färre deltagare än tre, ställs kursen in.
Övriga frågor: Kontakta Karin Anker: 0707 83 63 60

 

Anmäl ditt intresse här: