Karin Anker, konstnär
- med fokus på ljus och färgtoner

" Mina målningar
är inga avbildningar
     av verkligheten ..."


 ... men jag är mycket inspirerad och påverkad av det
Österlenska landskapets färger, ljus och t o m magin,
som finns närvarande här ,
-  inte minst kring Kåseberga där jag bor.

                                                  Karin Anker

lugn • energi • glädje . . . . .

"Naturens ständigt föränderliga färgspektrum slutar aldrig att fascinera och inspirera mig.


Mitt tema är naturen, mer eller mindre abstrakt – ytor, förtätningar, öppningar, ljusspel och skuggor.

Medlem i KRO. Konstnärernas Riksorganisation
                           International Association of Art.

Medlem i Svenska Konstnärer. www.svenskakonstnarer.se
Medlem i Bildupphovsrätt