Karin Anker, konstnär
- med fokus på ljus och färgtoner

Mina målningar är inga avbildningar av verkligheten ...

 ... men jag är mycket inspirerad och påverkad av det
Österlenska landskapets färger, ljus och t o m magin,
som finns närvarande kring Kåsebergaåsen och dess omgivningar,
där jag bor och målar sedan 16 år tillbaka

                                                                                                                                        Karin Anker


. . lugn • energi • glädje . . .

"Mitt tema är naturen, mer eller mindre abstrakt – ytor, förtätningar, öppningar, ljusspel och skuggor.

Naturens ständigt föränderliga färgspektrum slutar aldrig att fascinera och inspirera mig."

Medlem i KRO. Konstnärernas Riksorganisation
                           International Association of Art.

Medlem i Svenska Konstnärer. www.svenskakonstnarer.se
Medlem i Bildupphovsrätt